Huisregels – Tandartsenpraktijk Tol – Rotterdam

Huisregels

Hartelijk welkom in onze praktijk!

Vrijwel iedereen weet hoe belangrijk het is om regelmatig een bezoek te brengen aan de tandarts. In het algemeen geldt, dat u 2x per jaar voor een periodieke controle naar de tandarts komt. Op die manier kunnen gebitsproblemen tijdig worden vastgesteld en behandeld. Ons doel is om samen met u een optimale mondgezondheid te bereiken en te behouden.

Contact

De praktijk is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 010-482 64 46. Mocht u onverhoopt uw gemaakte afspraak niet kunnen nakomen dan verzoeken wij u om minimaal 24 uur van tevoren uw afspraak te annuleren. Dit kan per telefoon of door het sturen van een email naar info@tandartsenpraktijktol.nl

Wanneer afspraken niet worden nagekomen of niet tenminste 24 uur van tevoren worden geannuleerd dan kunnen wij helaas genoodzaakt zijn een deel van de kosten bij u in rekening te brengen.

Wijzigen van een behandelafspraak op maandag dient de vrijdag daaraan voorafgaand, uiterlijk 09:00 uur, te geschieden.

Aanmelden bij de receptie

Meld u zich aan bij de receptie. Dan weten wij dat u aanwezig bent en kunnen wij eventuele bijzonderheden over de wachttijd doorgeven.

Wijzigingen van uw gegevens tijdig doorgeven

Wij verzoeken u om elke wijziging (bijvoorbeeld woonadres. Email, telefoonnummer, verzekering) schriftelijk of telefonisch aan ons door te geven. Dit kan ook door een email te sturen naar info@tandartsenpraktijktol.nl.

De administratieve gegevens in ons bestand zijn beslissend voor het versturen van nota’s e.d.  Als u wijzigingen niet tijdig heeft doorgegeven worden de eventuele extra kosten doorberekend.

Wijzigingen in uw gezondheid

Wij willen altijd een actueel gezondheidsoverzicht en medicatielijst hebben. Deze medicatielijst kunt u opvragen bij uw apotheek.

Pijnklachten

Heeft u een pijnklacht, trauma of nabloeding? Wij helpen u, indien medisch noodzakelijk, dezelfde dag. Wij vragen u, indien mogelijk, voor 09:00 uur contact met ons op te nemen. Dit in verband met onze agendaplanning. Tijdens openingstijden wordt u zo veel mogelijk door uw eigen tandarts geholpen. Buiten de praktijk openingstijden staat het antwoordapparaat aan. Het antwoordapparaat geeft u informatie over de spoed eisende dienst.

Teamwork

De tandartsen en assistentes werken in onze praktijk samen. Deze medewerkers assisteren de tandarts bij de stoel, maar voeren ook behandelingen en verrichtingen uit. U wordt alleen geholpen door bekwame medewerkers, in opdracht van de tandarts en met uw toestemming.

Behandelingen

Wij vragen u tijdens uw verblijf in de praktijk uw mobiele telefoon op stil te zetten, niet te roken en geen huisdieren mee te nemen uitgezonderd een blindengeleidehond.

Als tijdens een consult blijkt dat u verdere behandeling nodig heeft, dan wordt u daarover door de tandarts geïnformeerd.
Hierbij komen de volgende zaken aan de orde:

  • Waarom is de behandeling nodig;
  • Wat gebeurt er bij niet behandelen;
  • Welke medewerking wordt van u verwacht;
  • Zijn er alternatieven;
  • Wat zijn de kosten.

Wanneer u akkoord bent met het behandelplan en de begroting worden de vervolgafspraken gepland. Het maken van vervolgafspraken veronderstelt als vanzelf uw toestemming.

Tandartsverzekering, contracten, vergoedingen

Wij werken onafhankelijk van verzekeringen en hebben geen contracten.

Wij houden ons puur bezig met de beste mogelijke tandheelkundige zorg en niet met (maximale) vergoedingen door uw verzekeringen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om dit uit te zoeken en bij te houden.

Wel kunnen wij gebruik maken van Zorgsom. Hiermee kunnen wij uw mogelijke vergoeding voor een behandeling bekijken. Wij kunnen echter niet zien of u bij een andere mondzorgverlener al gebruik heeft gemaakt van uw vergoeding en/of u uw maximale vergoeding hebt bereikt. Zorgsom is een extra service. U kunt hier geen rechten aan ontlenen.

Betalen

Als u alleen een basisverzekering heeft dient u direct na de behandeling aan de balie  te betalen.

Klanttevredenheid

Met enige regelmaat meten wij de klanttevredenheid om op de hoogte te blijven van uw wensen en behoeften. Vanzelfsprekend kunt u uw wensen te allen tijden delen met de medewerkers van de praktijk

Privacyregeling en geheimhouding

Zonder uw toestemming worden uw gegevens niet gedeeld met derden. Uitsluitend op uw verzoek of met uw toestemming delen wij medische gegevens met bijvoorbeeld een specialist, huisarts of collega-tandarts.

Klacht

Wij hebben de intentie om u zo goed mogelijk te helpen. Desondanks kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij stellen het zeer op prijs als u ons op de hoogte stelt van eventuele klachten over de behandeling of over de manier waarop u benaderd bent.

Ongewenst gedrag

Wij hechten veel waarde aan een goede onderlinge relatie met wederzijds en respect voor onze werkwijze en huisregels. Bij bijvoorbeeld agressie, onheuse bejegening, schelden, niet nakomen van afspraken, niet reageren op oproepen wordt u uit ons bestand verwijderd.